2106980110 & 2106927331 | Επείγοντα: 6944575440 info@diavitikopodi.gr

Τι προκαλεί το διαβητικό πόδι;

Τι προκαλεί το διαβητικό πόδι

Τι προκαλεί το διαβητικό πόδι;
 

  • Αρρύθμιστο σάκχαρο αίματος
  • Κάπνισμα
  • Υψηλή χοληστερίνη

Τα ανωτέρω προκαλούν:

  • Διαβητική Νευροπάθεια
  • Περιφερική Αρτηριακή Νόσο δηλ. τα αγγεία στενεύουν και αποφράσσονται

Η κύρια αιτία είναι η απώλεια της αισθητικότητας, όπου ο ασθενής δεν ξέρει που πατάει και τι πατάει.

Η απώλεια αισθητικότητας, η περιφερική νευροπάθεια και η ισχαιμία οδηγεί όχι μόνο στην παραμόρφωση του ποδιού αλλά και στην εμφάνιση των ελκών που αποτελούν το προστάδιο ακρωτηριασμού.